2022/928 Login Eiendom AS, klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Login Eiendom AS, klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/928
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Uenighet om tariffering
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 17.06.2022
Avsluttet: 28.10.2022
Status: Avgjort