2023/0165 Privatperson, klagemotpart: BKK AS

Klager/part: Privatperson, klagemotpart: BKK AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage vedrørende tariff for ikke-fjernavleste måleverdier
Regelverk: Forskrift om kontroll av nettvirksomhet

Sammendrag

Saksbehandler: MATA
Registrert inn: 07.03.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet