2023/0448 Privatperson, Klagemotpart: Elvia AS

Klager/part: Privatperson, Klagemotpart: Elvia AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over vedtak i uenighet om brudd på tilknytningsplikten
Regelverk: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (FOL)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 19.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet