Gå til innhold

2017/226 FAU Ulvestad Barneskule

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:FAU Ulvestad Barneskule
Saksdokument:2017-0226 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, FAU
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:16.05.2017
Avsluttet:29.11.2017
Status:Avgjort