Gå til innhold

2017/226 FAU Ulvestad Barneskule

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: FAU Ulvestad Barneskule
Saksdokument: 2017-0226 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 16.05.2017
Avsluttet: 29.11.2017
Status: Avgjort