Gå til innhold

2017/227 Noesosialt.no

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Noesosialt.no
Saksdokument: 2017-0227 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, Ikke lokal aktivitet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 10.07.2017
Avsluttet: 29.11.2017
Status: Avgjort