Gå til innhold

2017/227 Noesosialt.no

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Noesosialt.no
Saksdokument:2017-0227 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, Ikke lokal aktivitet
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:10.07.2017
Avsluttet:29.11.2017
Status:Avgjort