Gå til innhold

2017/346 Den Thailandske Kvinneforeningen

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Den Thailandske Kvinneforeningen
Saksdokument: 2017 - 346 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, Ikke lokal aktivitet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 15.12.2017
Avsluttet: 23.01.2018
Status: Avgjort