Gå til innhold

2017/346 Den Thailandske Kvinneforeningen

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Den Thailandske Kvinneforeningen
Saksdokument:2017 - 346 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, Ikke lokal aktivitet
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel, Lov om pengespill (pengespill-loven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:15.12.2017
Avsluttet:23.01.2018
Status:Avgjort