Gå til innhold

2018/111 FAU Skjelnan Skole

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:FAU Skjelnan Skole
Saksdokument:2018-0111 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:02.03.2018
Avsluttet:06.06.2018
Status:Avgjort