Gå til innhold

2018/111 FAU Skjelnan Skole

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: FAU Skjelnan Skole
Saksdokument: 2018-0111 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 02.03.2018
Avsluttet: 06.06.2018
Status: Avgjort