Gå til innhold

2018/194 Laksefiske i Norge

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Laksefiske i Norge
Saksdokument: 2018-0194 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Ikke lokal aktivitet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 12.06.2018
Avsluttet: 13.08.2018
Status: Avgjort