Gå til innhold

2018/194 Laksefiske i Norge

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Laksefiske i Norge
Saksdokument:2018-0194 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Ikke lokal aktivitet
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:12.06.2018
Avsluttet:13.08.2018
Status:Avgjort