Gå til innhold

2018/202 Lien, Røyken og Hurum Birøkterlag

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Lien, Røyken og Hurum Birøkterlag
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:21.06.2018
Avsluttet:
Status:Innkommet