Gå til innhold

2018/202 Lien, Røyken og Hurum Birøkterlag

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Lien, Røyken og Hurum Birøkterlag
Saksdokument: 2018 0202 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 21.06.2018
Avsluttet: 27.03.2019
Status: Avgjort