Gå til innhold

2018/202 Lien, Røyken og Hurum Birøkterlag

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Lien, Røyken og Hurum Birøkterlag
Saksdokument:2018 0202 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:21.06.2018
Avsluttet:27.03.2019
Status:Avgjort