Gå til innhold

2018/239 Coalition for Epidemic Preparedness innovations

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Coalition for Epidemic Preparedness innovations
Saksdokument: 2018 0239 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 09.08.2018
Avsluttet: 27.03.2019
Status: Avgjort