Gå til innhold

2018/239 Coalition for Epidemic Preparedness innovations

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Coalition for Epidemic Preparedness innovations
Saksdokument:2018 0239 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:09.08.2018
Avsluttet:27.03.2019
Status:Avgjort