Gå til innhold

2018/29 Sandvann Hyttegrend

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Sandvann Hyttegrend
Saksdokument:2018-0029 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:30.01.2018
Avsluttet:06.06.2018
Status:Avgjort