Gå til innhold

2018/29 Sandvann Hyttegrend

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Sandvann Hyttegrend
Saksdokument: 2018-0029 Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering av vedtekter i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 30.01.2018
Avsluttet: 06.06.2018
Status: Avgjort