Gå til innhold

2018/453 Foreldre Arbeidsutvalg v/Fridalen Skole

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Foreldre Arbeidsutvalg v/Fridalen Skole
Saksdokument:2018 0453 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:29.10.2018
Avsluttet:27.03.2019
Status:Avgjort