Gå til innhold

2018/453 Foreldre Arbeidsutvalg v/Fridalen Skole

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Foreldre Arbeidsutvalg v/Fridalen Skole
Saksdokument: 2018 0453 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 29.10.2018
Avsluttet: 27.03.2019
Status: Avgjort