Gå til innhold

2018/482 FAU Damsgård Skole

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: FAU Damsgård Skole
Saksdokument: 2018 0482 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 13.11.2018
Avsluttet: 27.03.2019
Status: Avgjort