Gå til innhold

2018/482 FAU Damsgård Skole

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:FAU Damsgård Skole
Saksdokument:2018 0482 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:13.11.2018
Avsluttet:27.03.2019
Status:Avgjort