Gå til innhold

2018/6 Foreldregruppen Anno 2017

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Foreldregruppen Anno 2017
Saksdokument: 2018-0006 Frivillighetsregisterets avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 11.01.2018
Avsluttet: 27.08.2018
Status: Avgjort