Gå til innhold

2018/6 Foreldregruppen Anno 2017

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Foreldregruppen Anno 2017
Saksdokument:2018-0006 Frivillighetsregisterets avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:11.01.2018
Avsluttet:27.08.2018
Status:Avgjort