Gå til innhold

2019/32 Menneskerettigheter i Norge

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Menneskerettigheter i Norge
Saksdokument:2019 0032 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ELOK
Registrert inn:15.01.2019
Avsluttet:27.03.2019
Status:Avgjort