Gå til innhold

2019/32 Menneskerettigheter i Norge

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Menneskerettigheter i Norge
Saksdokument: 2019 0032 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 15.01.2019
Avsluttet: 27.03.2019
Status: Avgjort