Gå til innhold

2019/461 Stiftelsen Nobels Fredssenter

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Stiftelsen Nobels Fredssenter
Saksdokument: 2019 461 Nobels Fredssenter
Avgjørelse: Saken returneres til Frivillighetsregisteret for ny behandling
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 15.07.2019
Avsluttet: 20.10.2019
Status: Avgjort