Gå til innhold

2019/461 Stiftelsen Nobels Fredssenter

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Stiftelsen Nobels Fredssenter
Saksdokument:2019 461 Nobels Fredssenter
Avgjørelse:Saken returneres til Frivillighetsregisteret for ny behandling
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:15.07.2019
Avsluttet:20.10.2019
Status:Avgjort