Gå til innhold

2019/542 Nærbø Bedehus

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Nærbø Bedehus
Saksdokument: 2019 542 Nærbø Bedehus
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: TOHO
Registrert inn: 04.09.2019
Avsluttet: 15.10.2019
Status: Avgjort