Gå til innhold

2019/542 Nærbø Bedehus

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Nærbø Bedehus
Saksdokument:2019 542 Nærbø Bedehus
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:TOHO
Registrert inn:04.09.2019
Avsluttet:15.10.2019
Status:Avgjort