Gå til innhold

2019/619 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Søndre Presbyterie

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:Den Evangelisk Lutherske Frikirke Søndre Presbyterie
Saksdokument:2019 0619 3 Klagenemndas Avgjørelse 715036 10 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:09.10.2019
Avsluttet:27.01.2020
Status:Avgjort