Gå til innhold

2019/619 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Søndre Presbyterie

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Den Evangelisk Lutherske Frikirke Søndre Presbyterie
Saksdokument: 2019 0619 3 Klagenemndas Avgjørelse 715036 10 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 09.10.2019
Avsluttet: 27.01.2020
Status: Avgjort