Gå til innhold

2020/194 Norsk Slektshistorisk Forening

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Norsk Slektshistorisk Forening
Saksdokument: Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 19.02.2020
Avsluttet: 15.06.2020
Status: Avgjort