Gå til innhold

2020/206 Skolemiljøgruppa Undarheim

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Skolemiljøgruppa Undarheim
Saksdokument: Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 21.02.2020
Avsluttet: 15.06.2020
Status: Avgjort