Gå til innhold

2020/332 De Nordiske venner i Villajoyosa

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: De Nordiske venner i Villajoyosa
Saksdokument: Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 29.04.2020
Avsluttet: 15.06.2020
Status: Avgjort