Gå til innhold

2020/610 Stiftelsen Trondheim Pirbad

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Stiftelsen Trondheim Pirbad
Saksdokument: Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 17.07.2020
Avsluttet: 20.08.2020
Status: Avgjort