Gå til innhold

2020/702 Tårstad Båtforening

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Tårstad Båtforening
Saksdokument: 2020 0702 5 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ELOK
Registrert inn: 22.09.2020
Avsluttet: 11.12.2020
Status: Avgjort