Gå til innhold

2020/90 FAU Forening Hurdal

Innklaget:Frivillighetsregisteret
Klager:FAU Forening Hurdal
Saksdokument:Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk:Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KRCL
Registrert inn:24.01.2020
Avsluttet:15.06.2020
Status:Avgjort