Gå til innhold

2020/90 FAU Forening Hurdal

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: FAU Forening Hurdal
Saksdokument: Frivillighetsregisternemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret, FAU
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 24.01.2020
Avsluttet: 15.06.2020
Status: Avgjort