Gå til innhold

2021/1153 SoCentral AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: SoCentral AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven), Forskrift om lov om register for frivillig virksomhet

Sammendrag

Frivillighetsregisternemnda kom i likhet med Frivillighetsregisteret i at klager ikke er en registreringsenhet, ettersom klager er et aksjeselskap som ikke foretar utdelinger til frivillig virksomhet, jf. frivillighetsregisterloven § 3, jf. § 4 bokstav d.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 15.07.2021
Avsluttet: 21.09.2021
Status: Avgjort