2022/51 INSPIRIA science center AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: INSPIRIA science center AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 14.01.2022
Avsluttet: 07.03.2022
Status: Avgjort