2022/1416 Jan Birger Mikalsen

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Jan Birger Mikalsen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 12.10.2022
Avsluttet: 02.12.2022
Status: Avgjort