2022/1686 Malmheim Bedehus

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Malmheim Bedehus
Saksdokument: 2022 1686 3
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 12.12.2022
Avsluttet: 10.02.2023
Status: Avgjort