2022/375 Bilfergen AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Bilfergen AS
Saksdokument: 2022 0375 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 09.03.2022
Avsluttet: 20.05.2022
Status: Avgjort