2022/638 Halden Piratparti

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Halden Piratparti
Saksdokument: 2022 0638 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.04.2022
Avsluttet: 30.08.2022
Status: Avgjort