2022/715 Evje Folkehøgskole AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Evje Folkehøgskole AS
Saksdokument: 2022 0715 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 27.04.2022
Avsluttet: 06.09.2022
Status: Avgjort