2023/1123 Nye Åsnes Flerbrukshall AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Nye Åsnes Flerbrukshall AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 04.12.2023
Avsluttet: 05.02.2024
Status: Avgjort