2023/1147 Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Stiftelsen Musikkselskapet Harmonien
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 08.12.2023
Avsluttet: 05.02.2024
Status: Avgjort