2023/1224 Hoppdrift AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Hoppdrift AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 22.12.2023
Avsluttet: 05.02.2024
Status: Avgjort