2023/709 Samnanger Mylderlaug

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Samnanger Mylderlaug
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Nektet registrering i Frivillighetsregisteret
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 25.08.2023
Avsluttet: 26.10.2023
Status: Avgjort