2024/184 Vitensenteret Innlandet AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Vitensenteret Innlandet AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 31.01.2024
Avsluttet: 21.03.2024
Status: Avgjort