2024/197 Bergen Vitensenter AS

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Bergen Vitensenter AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Annet
Regelverk: Lov om register for frivillig virksomhet (frivillighetsregisterloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOKR
Registrert inn: 02.02.2024
Avsluttet: 21.03.2024
Status: Avgjort