Gå til innhold

2021/1033 Fiskejenter i Marka

Innklaget: Frivillighetsregisteret
Klager: Fiskejenter i Marka
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Nektet registrering med deltakelse i Grasrotandelen
Regelverk: Forskrift om grasrotandel

Sammendrag

Frivillighetsregisternemnda kom i likhet med Frivillighetsregisteret til at klager ikke var en allmennyttig enhet, jf. forskriften § 3 tredje ledd bokstav b.
Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 14.06.2021
Avsluttet: 20.08.2021
Status: Avgjort