Hvordan er det å begynne som nyutdannet jurist i Klagenemndssekretariatet?

Sara Louise fullførte mastergraden sin i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet i Bergen i mai 2021. Hun skrev masteroppgave om miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Sara Louise ble ansatt i Klagenemndssekretariatet (KNSE) rett etter fullført studie. Dette forteller hun om overgangen fra studiehverdagen til arbeidslivet, og hvordan det var å starte karrieren i Klagenemndssekretariatet.

 

Hvordan var det å begynne som nyutdannet i Klagenemndssekretariatet?

–  Det var en bratt læringskurve, og jeg husker at jeg allerede første dag fikk tildelt saker og måtte hoppe rett inn i det. Samtidig hadde jeg en dyktig fadder som fulgte meg opp og var tilgjengelig for spørsmål og veiledning. Det første året var utrolig lærerikt, og jeg fikk veldig mye skrivetrening. Noe jeg særlig husker som positivt fra det første året var den gode balansen mellom selvstendig ansvar for saker, samtidig som jeg fikk god oppfølging og veiledning.

Hvorfor vil du anbefale nyutdannede å søke seg til Klagenemndssekretariatet?

– Jeg tror dette er et veldig fint sted å starte karrieren, særlig med tanke på at en får tett oppfølging, men også selvstendig ansvar. Som ansatt i KNSE får du både trening i å sortere omfattende faktum og å dykke ned i jussen for å løse utfordrende problemstillinger. Jeg har også fått delta i kjekke faggrupper og hatt mange spennende diskusjoner med kollegaer fra ulike nemnder. Selv har jeg vært så heldig at jeg har fått lov å jobbe med tre ulike nemnder, slik at jeg har fått et godt innblikk i ulike rettsfelt tidlig i arbeidslivet.

Hvilke råd vil du gi til nyutdannede jurister som er på vei inn i arbeidslivet?

–  Vær åpen for å prøve ulike ting, og hopp ut i det. Det er mange muligheter der ute, så her gjelder det å bare ta sats og prøve. Ha tillit til deg selv, og ikke vær redd for å takke ja til spennende oppgaver, kurs og muligheter. Vær heller ikke redd for å stille spørsmål og diskutere med kollegaer, de har ofte nyttige perspektiver og innsikt som unge jurister virkelig kan lære mye av.

 

Er du nyutdannet jurist eller snart ferdig med studiet? Akkurat nå har vi en utlysning med søknadsfrist 2. mai 2023. Du kan lese mer om stillingen og søke her.

Klagenemndssekretariatet søker stadig etter jurister med interesse for våre rettsfelt. Følg med på vår nettside for aktuelle utlysninger.

Juridisk rådgiver Sara Louise Torland