Sigrid forteller om sitt opphold som trainee hos Klagenemndssekretariatet

Hvor hørte du om Klagenemndssekretariatet første gang, og hva gjorde at du søkte trainee-opphold her?

Jeg hørte om Klagenemndssekretariatet via LinkedIn, der det var lagt ut en annonse for trainee-stillinger. Da jeg leste meg opp på det Klagenemndssekretariatet drev med, tenkte jeg at det virket som en interessant mulighet til å få innblikk i arbeidshverdagen til juristene der, og innblikk i rettsområder som ikke nødvendigvis er så aktuelle på studiet. Etter tre år på jusstudiet er jeg nysgjerrig på hvordan jussen fungerer i praksis, og jeg tenkte at et trainee-opphold hos Klagenemndssekretariatet var en fin måte å teste det ut på.

Hva har du jobbet med underveis i oppholdet?
I løpet av oppholdet har jeg jobbet som saksbehandler for flere ulike nemnder. Til nå har jeg fått tildelt saker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), Lotterinemnda og Energiklagenemnda. Som saksbehandler har jeg ansvaret for å skrive innstilling til avgjørelser, som deretter behandles i møter med klagenemnda. Dette innebærer at jeg må sette meg inn i faktum i saken, hva partene anfører, og hvilke rettsregler som regulerer spørsmålet – ikke ulikt hvordan man løser praktikumsoppgaver som student.

Hva tenker du om ditt første møte med arbeidshverdagen til en jurist?
Jeg har trivdes veldig godt med arbeidshverdagen i Klagenemndssekretariatet. Det er spennende å få egne saker som jeg har ansvar for og som jeg skal behandle på egenhånd (med god hjelp fra de andre saksbehandlerne her!). Jeg har satt stor pris på friheten jeg har hatt til å strukturere min egen arbeidshverdag, samtidig som at jeg har fått god og tett oppfølging av mentoren min og de andre ansatte. Terskelen for å stille spørsmål og diskutere ulike problemstillinger jeg møter på har vært lav, og jeg har fått inntrykk av at alle på kontoret har vært opptatte av at oppholdet mitt skal bli så bra som mulig.

Hva vil du si til andre studenter som vurderer å søke trainee-opphold her?
Søk i vei! Oppholdet byr på spennende problemstillinger, mye ansvar og faglige utfordringer, og ikke minst vil jeg trekke frem det sosiale fellesskapet på kontoret. De ansatte er utrolig hyggelige, og det er alltid rom for å slå av en prat i gangen!

Hva tar du med deg som den viktigste lærdommen fra oppholdet?
Den viktigste lærdommen jeg tar med meg fra oppholdet er nok viktigheten av å ta initiativ og være nysgjerrig. Det er mye læring i å skulle sette seg inn i nye rettslige problemstillinger på egenhånd, og videre har det vært veldig givende å kunne forhøre seg med dyktige kollegaer om det jeg har vært usikker på. Gjennom å stille spørsmål og delta på møter, har jeg lært masse om hvordan jussen fungerer i praksis, og det er absolutt noe jeg vil ta med meg videre!

BIlde av trainee på arbeidsplassen
Sigrid Myrset, trainee hos Klagenemndssekretariatet høsten 2022