Gå til innhold

2018/333 EP Contracting AS/El-Proffen, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS

Innklaget:
Klager:EP Contracting AS/El-Proffen, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Forvaltningsloven § 36

Sammendrag

EP Contracting AS/El-Proffen, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS og Røa Elektriske AS fremmet felles krav om dekning av sakskostnader etter at Konkurranseklagenemnda endret vedtak til gunst for partene i sak 2018/112. Konkurranseklagenemnda fant at det var grunnlag for dekning av sakskostnader, men foretok en reduksjon av kravet. Partene ble tilkjent sakskostnader med kroner 1 715 370 kroner. Konkurranseklagenemndas avgjørelse er påklaget til Nærings- og fiskeridepartementet.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:21.09.2018
Avsluttet:21.12.2018
Status:Avgjort