Gå til innhold

2018/363 Sector Alarm AS/Sector Group AS

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Sector Alarm AS/Sector Group AS
Saksdokument:Klagenemndas Avgjørelse Offentlig Versjon 685789 1 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Annet
Regelverk:Konkurranseloven

Sammendrag

Konkurransettilsynet traff 24. august 2018 vedtak om pålegg av meldeplikt for Sector Alarm AS sitt erverv av Nokas AS sin alarmvirksomhet rettet mot SMB- og privatpersoner og for Sector Alarm Group AS sitt erverv av 49,00 prosent av aksjene i Nokas. Sector Alarm AS og Sector Alarm Group påklaget vedtaket om meldeplikt til Konkurranseklagenemnda. Konkurranseklagenemnda fant at Konkurransetilsynet hadde hjemmel for pålegget, klagen ble derfor ikke tatt til følge.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:14.09.2018
Avsluttet:21.12.2018
Status:Avgjort