Gå til innhold

2019/470 Dagens Næringsliv

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Dagens Næringsliv
Saksdokument: 2019 0470 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klage på avslag om innsyn i dokument 1 i Konkurransetilsynets sak 2019/238.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 19.07.2019
Avsluttet: 15.11.2019
Status: Avgjort