Gå til innhold

2019/470 Dagens Næringsliv

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Dagens Næringsliv
Saksdokument:2019 0470 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klage på avslag om innsyn i dokument 1 i Konkurransetilsynets sak 2019/238.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:19.07.2019
Avsluttet:15.11.2019
Status:Avgjort