Gå til innhold

2019/644 Advokatfirmaet BAHR AS

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Advokatfirmaet BAHR AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klage trukket - Klage på avslag om innsyn etter reglene i offentleglova
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:25.10.2019
Avsluttet:22.11.2019
Status:Trukket