Gå til innhold

2018/112 Elektronettverk Service AS og Lysteknikk AS

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Elektronettverk Service AS og Lysteknikk AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Konkurransebegrensende samarbeid
Regelverk:Konkurranseloven § 10

Sammendrag

Konkurranseklagenemnda opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak når det gjaldt spørsmålet om de seks foretakene EP Contracting AS/El-Proffen AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS, Røa Elektriske AS, Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk AS hadde brutt konkurranseloven § 10. Konkurranseklagenemnda la imidlertid et annet utgangspunkt til grunn for utmålings- og skyldspørsmålet, gebyrene for alle seks foretakene ble derfor vesentlig redusert.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:24.03.2018
Avsluttet:31.08.2018
Status:Avgjort