Gå til innhold

2018/112 Elektronettverk Service AS og Lysteknikk AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Elektronettverk Service AS og Lysteknikk AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Konkurransebegrensende samarbeid
Regelverk: Konkurranseloven § 10

Sammendrag

Konkurranseklagenemnda opprettholdt Konkurransetilsynets vedtak når det gjaldt spørsmålet om de seks foretakene EP Contracting AS/El-Proffen AS, Arkel Asker og Bærum AS, Hoel Elektro AS, Røa Elektriske AS, Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk AS hadde brutt konkurranseloven § 10. Konkurranseklagenemnda la imidlertid et annet utgangspunkt til grunn for utmålings- og skyldspørsmålet, gebyrene for alle seks foretakene ble derfor vesentlig redusert.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 24.03.2018
Avsluttet: 31.08.2018
Status: Avgjort