Gå til innhold

2018/192 NRK Finmark

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:NRK Finmark
Saksdokument:Beslutning sak 2018_192_ offentlig versjon
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klager begjærte innsyn i Konkurransetilsynets journalpost 177 i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningene mellom St1 og Statoil Fuel & Retail Marine AS. Konkurransetilsynet gav delvis avslag på begjæring om innsyn i dokumentene, avslaget ble påklaget til Konkurranseklagenemnda. Klagen ble ikke tatt til følge.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:08.06.2018
Avsluttet:03.07.2018
Status:Avgjort