Gå til innhold

2018/192 NRK Finmark

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: NRK Finmark
Saksdokument: Beslutning sak 2018_192_ offentlig versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klager begjærte innsyn i Konkurransetilsynets journalpost 177 i forbindelse med Konkurransetilsynets behandling av foretakssammenslutningene mellom St1 og Statoil Fuel & Retail Marine AS. Konkurransetilsynet gav delvis avslag på begjæring om innsyn i dokumentene, avslaget ble påklaget til Konkurranseklagenemnda. Klagen ble ikke tatt til følge.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 08.06.2018
Avsluttet: 03.07.2018
Status: Avgjort