Gå til innhold

2018/332 Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS

Innklaget:
Klager: Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forvaltningsloven § 36

Sammendrag

Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS fremmet felles krav om dekning av sakskostnader etter at Konkurranseklagenemnda endret vedtak til gunst for partene i sak 2018/113. Konkurranseklagenemnda fant at det var grunnlag for dekning av sakskostnader, men foretok en reduksjon av kravet. Partene ble tilkjent sakskostnader med kroner 722 588.
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 21.09.2018
Avsluttet: 21.12.2018
Status: Avgjort