Gå til innhold

2018/332 Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS

Innklaget:
Klager:Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Forvaltningsloven § 36

Sammendrag

Elektro Nettverk Service AS og Lysteknikk Elektroentreprenør AS fremmet felles krav om dekning av sakskostnader etter at Konkurranseklagenemnda endret vedtak til gunst for partene i sak 2018/113. Konkurranseklagenemnda fant at det var grunnlag for dekning av sakskostnader, men foretok en reduksjon av kravet. Partene ble tilkjent sakskostnader med kroner 722 588.
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:21.09.2018
Avsluttet:21.12.2018
Status:Avgjort