Gå til innhold

2018/481 Fjord Line AS

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Fjord Line AS
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:08.11.2018
Avsluttet:21.05.2019
Status:Avgjort