Gå til innhold

2018/481 Fjord Line AS

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Fjord Line AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 08.11.2018
Avsluttet: 21.05.2019
Status: Avgjort