Gå til innhold

2018/561 Arne Pettersen

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Arne Pettersen
Saksdokument: 2018 0561 3 Klagenemndas Avgjørelse 689816 9 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klage på avslag om begjæring om innsyn jf. offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 (forretningshemmeligheter).
Saksbehandler: ELIS
Registrert inn: 21.12.2018
Avsluttet: 08.04.2019
Status: Avgjort