Gå til innhold

2018/561 Arne Pettersen

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Arne Pettersen
Saksdokument:2018 0561 3 Klagenemndas Avgjørelse 689816 9 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Klage på avslag om begjæring om innsyn jf. offentleglova § 13 første ledd, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 (forretningshemmeligheter).
Saksbehandler:ELIS
Registrert inn:21.12.2018
Avsluttet:08.04.2019
Status:Avgjort