Gå til innhold

2018/473 Telenor ASA

Innklaget: Konkurransetilsynet
Klager: Telenor ASA
Saksdokument: 2018 0473 16 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig 684515 1 1
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Telenor påklagde Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i sladdede deler av tre dokumenter i Konkurransetilsynets sak 2014/0289 og tilsynets interne dokumenter i sak 2012/0204 (Telenor-saken). Konkurranseklagenemnda kom til at klagen ikke førte frem.
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 13.11.2018
Avsluttet: 03.12.2018
Status: Avgjort