Gå til innhold

2018/473 Telenor ASA

Innklaget:Konkurransetilsynet
Klager:Telenor ASA
Saksdokument:2018 0473 16 Klagenemndas Avgjørelse Offentlig 684515 1 1
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage på helt eller delvis avslag om innsyn
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova)

Sammendrag

Telenor påklagde Konkurransetilsynets avslag på begjæring om innsyn i sladdede deler av tre dokumenter i Konkurransetilsynets sak 2014/0289 og tilsynets interne dokumenter i sak 2012/0204 (Telenor-saken). Konkurranseklagenemnda kom til at klagen ikke førte frem.
Saksbehandler:LIRA
Registrert inn:13.11.2018
Avsluttet:03.12.2018
Status:Avgjort